Studzienki pomiarowe z polimerobetonu


Studzienki pomiarowe pełnią rolę obudowy dla urządzeń pomiarowych wraz z osprzętem towarzyszącym takim jak zasuwy, zawory odcinające antyskażeniowe itp.
Rozróżnia się studzienki wodomierzowe, studzienki do pomiaru przepływu ścieków.
WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne