KRAJOWA OCENA TECHNICZNA INSTYTUTU KOLEJNICTWA
Rury kanalizacyjne przeciskowe z polimerobetonu

Krajowa Ocena Techniczna
nr IK-KOT-2018/0048


Treść oceny technicznej  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 2,43 MB)

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
Rury kanalizacyjne z polimerobetonu PRC-OC, PRC-TC i PRC-TK

Rekomendacja techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
nr RT ITB-1270/2014


Treść rekomendacji  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 772 kB)

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

Aprobata techniczna
Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
nr AT-15-8036/2015


Treść aprobaty   (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 7,76 MB)

Aneks nr 1 do Aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

Aneks nr 1 do Aprobaty technicznej
Zbiorniki kanalizacyjne BETONSTAL z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu

Aneks nr 1 do Aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
nr AT-15-8036/2015


Treść aneksu   (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 441 kB)

Opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa

Opinia o możliwości stosowania na terenach górniczych zbiorników i studzienek kanalizacyjnych BETONSTAL o średnicach od DN800 do DN2000 z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu.Dokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 597 KB)

Dokumentacja pracy badawczo-usługowej Głównego Instytutu Górnictwa

Opinia o możliwości stosowania na terenach górniczych zbiorników i studzienek kanalizacyjnych BETONSTAL o średnicach DN1OOO, DN1200 i DN15OO z polimerobetonowych elementów prefabrykowanych o pogrubionych ściankachDokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 6,92 MB)

Dokumentacja pracy badawczo-usługowej Głównego Instytutu Górnictwa

Ocena możliwości stosowania na terenach górniczych owalnego zbiornika polimerobetonowego DN2000/4000 produkowanego przez BETONSTAL.Dokumentacja GiG  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 242 KB)

Atest higieniczny
Rury i studnie kanalizacyjne z polimerobetonu

Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
nr HK/W/0819/01/2016


Treść atestu  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 250 kB)

Certyfikat BVQI

Certyfikat Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008 w zakresie produkcji wyrobów z polimerobetonu.

Certyfikat w wersji polskiej  (plik w formacie PDF, rozmiar pliku 169 kB)

rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne