Studzienki rewizyjne z polimerobetonu


Studzienki rewizyjne pełnią funkcję studzienek kontrolnych i zapewniają dostęp do kolektora podczas prac eksploatacyjnych (inspekcje, remonty przewodów, czyszczenie).WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE
rury kanalizacyjnerury przeciskoweobudowy przepompowni ściekówzbiornikistudzienki kanalizacyjne